parakvadvslat

Dobrodošli!

                            1 copy

   Udruženje je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i nedobitno, osnovano 04.09.2013.godine u Vršcu, na neodređeno vreme koje okuplja osobe sa invaliditetom sa teritorije Republike Srbije, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicinske i socijalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Osnovni cilj udruženja je medicinska i socijalna rehabilitacija osoba sa invaliditetom, stvaranjem uslova za poboljšanje života kroz unapređivanje zdravstvene, socijalne i pravne zaštite, obrazovnog, edukativnog i kulturnog rada, organizovanja aktivnosti na kvalitetnoj psihofizičkoj sposobnosti članstva i rad na unapređenju kvaliteta osoba sa invaldetetom i drugih aktivnosti koje doprinose boljem položaju ove kategorije u društvenoj zajednici i uključenosti u svim tokovima društvenog života.

Ciljevi udruženja :
Podizanje svesti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom;
Ostvarivanje i zaštita osnovnih građanskih i ljudskih prava osoba sa invaliditetom;
Promovisanje socijalnog modela pristupa invalidnosti u svim oblastima društvenog i ekonomskog života;
Stvaranje uslova za izjednačavanje mogućnosti koje se pružaju osobama sa invaliditetom u skladu sa Međunarodnom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i Strategijom unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji;
Stvaranje pristupačnog životnog okruženja i otklanjanje svih vrsta prepreka u društvu;
Stvaranje uslova za osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
Podsticanje evidentiranja osoba sa paraplegijom i kvadriplegijom;
Primena postojećih i aktivno učestvovanje u donošenju novih propisa i dokumenata koji treba da doprinesu unapređnju položaja osoba sa invaliditetom u društvu;
Koordinisanje aktivnosti sa drugim organizacijama osoba sa invaliditetom;
Razvijanje međunarodne saradnje u skladu sa zakonom, drugim propisima Statuta. 

"Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrede i znače više nego čitavi dani i meseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i zahteva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti."

 

 

Vi ste ovde: Home O nama